Zoeken Contact Menu

Kinderdagcentra

Kinderdagcentra

In het kinderdagcentrum ligt de nadruk op het leren van praktische en sociale vaardigheden. Communicatie met het kind staat centraal.

Kinderdagcentra Door regelmaat, structuur en intensieve begeleiding ontwikkelen kinderen zich, ieder in zijn eigen tempo en naar zijn eigen mogelijkheden. Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen op het kinderdagcentrum terecht

Elke groep op het kinderdagcentrum heeft zijn eigen manier van werken en zijn eigen sfeer. Er wordt gewerkt met een vast dagprogramma waarin zowel individuele als groepsactiviteiten aan bod komen. Spelenderwijs wordt het kind gestimuleerd.

Er wordt multidisciplinair gewerkt. Deskundigen zoals een fysiotherapeut, arts, gedragskundige, ergotherapeut en logopedist werken met de begeleiders zorgvuldig en uitgebreid aan de ontwikkeling van het kind. Met ouders worden afspraken gemaakt die worden vastgelegd in een ondersteuningsplan.