Zoeken Contact Menu

Diagnostiek en behandeling

Diagnostiek en behandeling

De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd vanzelfsprekend en bij volwassenen kunnen onmogelijkheden soms het leven gaan beheersen. Het Centrum voor diagnostiek en behandeling kan helpen bij het vinden van antwoorden op vragen die dan opkomen, zoals: Hoe ziet de toekomst van mijn kind eruit? Waarom reageer ik op een bepaalde manier? Waarom luistert mijn kind niet? Hoe kan ik bepaald gedrag veranderen.

Centrum voor diagnostiek en behandeling

Foto Centrum Voor Behandeling En DiagnostiekReinaerde Centrum voor diagnostiek en behandeling is gespecialiseerd in het onderzoeken van kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand, beperking of gedrag dat moeilijk te begrijpen is. Hier krijgen zij en hun familieleden antwoord op vragen waar zij in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Vragen als: hoe ziet de toekomst van mijn kind eruit? Waarom fladdert mijn dochter zo met haar handen en kan ik vaak geen contact met haar krijgen? Waarom reageer ik op een bepaalde manier? Hoe kan ik bepaald gedrag veranderen? De diensten van het Centrum voor diagnostiek en behandeling zijn niet alleen bestemd voor mensen die ondersteuning en zorg van Reinaerde krijgen, maar ook voor mensen die niet bekend zijn met Reinaerde.

Manier van werken

De medewerkers van Centrum voor diagnostiek en behandeling hebben veel kennis van en ervaring met mensen met een ontwikkelingsachterstand, probleemgedrag of beperking. Afhankelijk van de vraag worden teamleden van het Centrum voor diagnostiek en behandeling betrokken bij het onderzoek, bijvoorbeeld een gedragskundige, neuropsycholoog, logopedist, coach, ergotherapeut en/of de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG). In onderling overleg stellen zij vast wat de oorzaak van het probleem is en wat eraan te doen is. Er wordt gewerkt volgens de principes van de handelingsgerichte diagnostiek. Dit betekent dat het niet alleen gaat om het beantwoorden van de vraag, maar vooral om het bieden van handvatten om de situatie te verbeteren. Als bij het Centrum voor diagnostiek en behandeling een vraag wordt neergelegd, is een antwoord nodig dat aansluit bij het begripsvermogen van de cliënt. Zowel de vorm als de inhoud wordt afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt en op zijn of haar natuurlijke leefomgeving en het netwerk daar omheen (familie, belangrijke andere betrokkenen, school en professionele hulpverlening). De medewerkers van het Centrum voor diagnostiek en behandeling werken volgens de laatste richtlijnen en kennis. Waar nodig wordt samengewerkt met andere deskundigen in de regio.

Het Centrum voor diagnostiek en behandeling werkt voor zowel kinderen als volwassenen.

Download brochure Centrum voor diagnostiek en behandeling voor kinderen
Download brochure Centrum voor diagnostiek en behandeling voor volwassenen

Een aanvraag voor onderzoek, observatie en/of handelingsadviezen wordt altijd gedaan door de orthopedagoog/ psycholoog of arts die betrokken is bij de betreffende cliënt.

Reinaerde Expertiseteams en AVG-poli


Orinocodreefnieuw

Centrum voor diagnostiek en behandeling

Orinocodreef 21
3563 ST Utrecht
Tel. 030 - 28 752 15
Meer informatie

Orinocodreefnieuw

Expertiseteam diagnostiek en behandeling

Orinocodreef 21
3563 ST Utrecht
Tel. 030 - 28 752 15
Meer informatie

Expertises AutismeTeam

Autismeteam

Orinocodreef 21
3563 ST Utrecht
Tel. 030 - 28 752 15
Meer informatie

Expertiseteam Gezonde Leefstijl

Gezonde Leefstijl

Orinocodreef 21
3563 ST Utrecht
Tel. 030 - 28 752 15
Meer informatie Gezonde Leefstijl!
Meer informatie Eet- en Drinkteam
Meer informatie Gezond en Fit
Meer informatie Reinaerde FIT


Orinocodreefnieuw

Seksualiteit

Orinocodreef 21
3563 ST Utrecht
Tel. 030 - 28 752 15
Meer informatie


Zintuigteam

Zintuigteam

Heygraeff 3A
3931 MK Woudenberg
Tel. 030 - 28 752 15
Meer informatie

Orinocodreefnieuw

Zindelijkheidsteam

Orinocodreef 21
3563 ST Utrecht
Tel. 030 - 28 752 15
Meer informatie

Orinocodreefnieuw

AVG-Poli

Orinocodreef 21
3563 ST Utrecht
Tel. 030 - 28 752 15
Meer informatie

Aanmelding

Klantadvies van Reinaerde kan u informeren over de mogelijkheden van een indicatie en regelt de aanmelding bij het Centrum voor diagnostiek en behandeling.
Klantadvies