Zoeken Contact Menu

Behandeling

Behandeling

Observatie en diagnostiek 3Professionele aandacht voor de vraag van cliënten is belangrijk! Reinaerde zet inhoudelijke deskundigheid in bij de organisatieonderdelen die zich direct richten tot de cliënt en zijn netwerk. Kerntaken van de deskundigen zijn observatie, diagnostiek, onderzoek, behandeling, advisering, coaching en deskundigheidsbevordering.

  • Lees meer

    De kracht van Reinaerde is de samenwerking tussen professionals in multidisciplinaire teams. Cliënten met een beperking kunnen complexe ondersteuningsvragen hebben. Deze vragen zijn vaak een combinatie van lichamelijke en/of psychische factoren aangevuld met sociale of praktische aspecten. Afhankelijk van de vraag van de cliënt wordt gedragskundige, medische, paramedische en (specialistische) verpleegkundige ondersteuning ingezet. Dit betekent dat de inzet varieert van ondersteuning op consultbasis tot zeer intensieve, multidisciplinaire ondersteuning.

    Reinaerde draagt bij aan beleidsadvisering en ontwikkeling binnen Reinaerde. Daarnaast worden voor de verschillende doelgroepen methodische kaders ontwikkeld voor de ondersteuning van cliënten en hun netwerk.

    Daarnaast draagt Reinaerde bij aan wetenschappelijk onderzoek en leiden wij specialisten op: Gezondheidszorgpsychologen, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten en de verpleegkundig specialisten.

    » Inklappen

Binnen Reinaerde werkt een reeks van professionals. Meer informatie over de disciplines die bij Reinaerde werkzaam zijn.

In toenemende mate doen ook mensen met een beperking die niet bij Reinaerde wonen, met soms complexe vragen, een beroep op de verschillende specialistische teams en de AVG-poli. Het Reinaerde Centrum voor diagnostiek en behandeling bestaat uit multidisciplinaire expertiseteams, die kinderen, jongeren en volwassenen uit de provincie Utrecht onderzoeken en behandelen. Dit kan een aanvullende onderzoeksvraag zijn van een cliënt van Reinaerde, van cliënten van andere zorginstellingen of van individuele aanvragers.

Voor kinderen met ernstige gedragproblematiek heeft Reinaerde verblijf met intensieve behandeling. Deze behandeling is gericht op terugkeer naar huis of een andere woonomgeving.

Voor gezinnen met jongeren tussen de 12 en 23 jaar die problemen hebben, biedt Reinaerde een familietherapie (MDFT).


MultiDimensionele Familie Therapie

Reinaerde Multi Dimensionele Familietherapie (MDFT)

Orinocodreef 21
3563 ST Utrecht
Tel. 030 28 75 210
Meer informatie

MultiDimensionele Familie Therapie

Reinaerde Psychomotorische therapie (PMT)

Orinocodreef 21
3563 ST Utrecht
Tel. 06 12 02 83 10
Meer informatie