Zoeken Contact Menu

Forensische zorg

Forensische zorg

Reinaerde biedt in de forensische zorg ambulante begeleiding op outreachende wijze aan volwassenen met een vermoedelijke (licht-)verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Zij hebben een strafbaar feit gepleegd en een strafrechtelijke maatregel opgelegd gekregen.

Doel van de ambulante begeleiding is zelfstandig te functioneren en de kans op recidive te verminderen. We ondersteunen bij de administratie en financiën, helpen contact te leggen met instanties en de opbouw van het eigen netwerk, begeleiding van het gezin, toeleiden naar werk of dagbesteding. Waar nodig kunnen cliënten een beroep doen op de eerste- of tweedelijnsbehandeling bij Reinaerde. Gedurende de periode dat cliënten onder toezicht staan van de reclassering, krijgen zij ambulante begeleiding. Reinaerde maakt zich hard voor het bevorderen van re-integratie en voorkomen van terugval (recidive). Cliënten die nog ondersteuning nodig hebben worden, voordat het toezicht afloopt, begeleid naar ondersteuning op basis van de Wmo.


Forensische zorg

Tel. 030 28 75 210
Meer informatie