Zoeken Contact Menu

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding bij Reinaerde 2Reinaerde biedt ambulante begeleiding aan volwassenen met:

 • een (licht) verstandelijke beperking
 • een lichamelijke beperking
 • niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • mensen vanuit de OGGZ die vaak lange tijd dak- of thuisloos zijn geweest

Ons doel is de cliënt te ondersteunen bij het zelfstandig leven en wonen zodat hij/zij mee kan doen in de samenleving. De begeleiding is er op gericht om vanuit eigen kracht te komen tot maximale zelfontplooiing en regie over het eigen leven.

 • Lees meer
  Er kunnen allerlei oorzaken zijn waarom iemand het alleen niet goed redt thuis. De begeleiding is daarom altijd afgestemd op de persoonlijke situatie. Deze vult aan waar dat wenselijk of noodzakelijk is en is gericht op ontwikkeling waar dat kan. De ondersteuning vindt in principe thuis plaats.

  » Inklappen

Wie komt in aanmerking?

 • U bent 18 jaar en ouder
 • U woont alleen, met een partner of gezin
 • U heeft een geldige indicatie voor de functie begeleiding of Persoongebonden budget.
 • Lees meer

  Ondersteuning en bemiddeling bij:

  • het plannen of structureren van de dag of de week
  • het structureren en organiseren van het huishouden
  • het leren omgaan van dagelijkse problemen
  • het organiseren van administratieve en financiële zaken
  • bemiddeling bij schuldhulpverlening
  • een aanspreekpunt om u verder te helpen
  • het leren aangaan en onderhouden van een goed sociaal netwerk
  • het leren van afspraken maken met instanties en andere hulpverleners
  • het leren aangaan en onderhouden van relaties
  • het verwerken en omgaan met de gevolgen van de beperking
  • u verder helpen bij complexe gezinssituaties
  • het ontwikkelen van persoonlijke mogelijkheden
  • het vergroten van (sociale) vaardigheden
  • het voorbereiden van belangrijke afspraken met bijvoorbeeld de arts, specialist, ziekenhuis en gemeente

  » Inklappen

De persoonlijk begeleider is het eerste aanspreekpunt van de cliënt. In overleg met de cliënt worden de wensen, mogelijkheden en verantwoordelijkheden besproken. In de samenwerkingsovereenkomst die de cliënt en begeleider samen opstellen, staan de hulpvragen en hoe hieraan gewerkt gaat worden. De frequentie van de bezoeken en het aantal uren begeleiding hangt af van de indicatie en de hulpvraag.


Ambulante begeleiding 2

Ambulante begeleiding

Tel. 030 28 75 210
Meer informatie