Zoeken Contact Menu

Ambulante dienstverlening

Ambulante dienstverlening

Reinaerde heeft voor verschillende doelgroepen diverse vormen van ambulante begeleiding. Gezinnen, maar ook individuele cliënten kunnen thuis ondersteuning krijgen bij het houden van regie over hun eigen leven.

Ambulante begeleiding bij ReinaerdeDe vormen van ambulante begeleiding zijn:

Ambulante begeleiding – volwassen cliënten die zelfstandig wonen
Forensische Zorg – volwassenen die een strafbaar feit hebben gepleegd
Ondersteuning Thuis – begeleiding van gezinnen met een kind met een beperking of ontwikkelingsachterstand ter ontlasting van het gezin.
Opvoedkundige gezinsbegeleiding – hulp bij opvoeding voor gezinnen
Ambulante begeleiding van kinderen – begeleiding van kinderen op een reguliere peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of school