HomeFaq

Veelgestelde vragen

Bekijk hier de antwoorden op vragen die wij regelmatig gesteld krijgen.

Waar zijn jullie actief?

We werken in de provincie Utrecht. Lees meer.

Is er een wachtlijst?

Hoe snel je bij ons terecht kunt, is afhankelijk van je wensen, je indicatie of beschikking en of er een wachtlijst is. Lees meer.

Wanneer is Reinaerde geopend?

Je kunt Reinaerde van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereiken van 8 tot 17 uur. Het telefoonnummer is: 030 2299922.

Kan ik met een PGB terecht?

Ja, dat kan bij de meeste vormen van dienstverlening. Neem hierover contact op met Klantadvies. Lees meer.

Welke stappen moet ik doorlopen om bij jullie zorg te krijgen?

Meld je aan op deze website of bel of mail met Klantadvies. Lees meer.

Daarna benaderen we je voor een intakegesprek en kan de zorg starten. Voor zorg heb je een verwijzing, beschikking van de gemeente of een indicatie van het CIZ nodig. Lees meer.

Wat doen jullie?

We begeleiden, behandelen en bieden zorg. Dat doen we voor kinderen, volwassenen en ouderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, lichamelijke beperking, eventueel in combinatie met een psychische kwetsbaarheid.

Hoe kom ik erachter welke soort zorg bij mij past?

Op deze website kun je al bekijken wat we doen. We raden je aan om je aan te melden op deze site of te bellen. Daarna nemen we contact op om in een afspraak samen na te gaan welke vraag je hebt en wat daarbij past. Lees meer.

Hoe zit het met de financiering van de zorg? 

De begeleiding en zorg wordt voornamelijk gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg, de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning. Boven de 18 jaar betaal je een eigen bijdrage. Lees meer.

Hebben jullie gehandicaptenzorg?

Ja, mensen met een beperking kunnen bij ons terecht.

Wat is een indicatie?

Als je begeleiding of zorg wilt krijgen vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg), dan heb je een indicatie nodig. Die vraag je aan bij het CIZ. Lees meer.

Hoe worden de afspraken over mijn zorg vastgelegd? 

Je krijgt een ondersteuningsplan bij ons waarin afspraken zijn gemaakt over de ondersteuning en zorg die we geven.

Hebben jullie ouderenzorg?

Je kunt bij ons terecht als je een beperking hebt. We hebben ook ouderenzorg voor mensen met een beperking.

Moet ik een eigen bijdrage betalen als ik zorg bij jullie krijg?

In een aantal gevallen zijn er kosten verbonden aan de zorg. Voor meer informatie zie deze brochure, en neem graag contact op met Klantadvies.

Is er een fonds om cliënten financieel te steunen?

Ja, dat is het Fonds Ondersteuning Cliënten Reinaerde. Lees meer.

Is Reinaerde ANBI-gecertificeerd?

Ja, Reinaerde en het Fonds Ondersteuning Cliënten Reinaerde zijn ANBI-gecertificeerd.

Hebben jullie psychiatrie (ggz)?

Je kunt bij ons terecht als je een beperking hebt. We ondersteunen ook mensen met een beperking én psychische kwetsbaarheid. Bij de dagbesteding werken ook mensen met (alleen) een psychische kwetsbaarheid (lees meer). We zijn echter geen organisatie voor behandeling van psychische problematiek, daarvoor werken we samen met andere organisaties.

Kan ik de woningen komen bekijken?

Als je bij ons wilt komen wonen, stemmen we eerst met je af welke woning bij jou past. Als je dat weet, ben je van harte welkom om te komen kijken.

Hoe lang van tevoren moet ik me aanmelden voor een woning?

We raden aan om je tijdig aan te melden als je bij ons wil komen wonen. Houd er rekening mee dat voor sommige woningen de wachttijd meerdere jaren kan zijn.

Kunnen volwassenen komen logeren?

Logeren bij Reinaerde is bedoeld voor kinderen en jongeren.

Wat wordt er vergoed als ik bij jullie woon?

Als je bij ons woont, is in de wet geregeld dat je meebetaalt aan de zorg. Lees in de brochure welke kosten worden betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), wat je zelf betaalt en wanneer je een beroep kunt doen op je verzekering of de gemeente.

Is VPT (volledig pakket thuis) mogelijk bij jullie?

Neem met Klantadvies contact op, zodat we kunnen nagaan of VPT voor jou de juiste oplossing is.

Kan ik met een beschikking bij jullie terecht?

Ja, dat kan. We hebben met alle gemeenten in de provincie Utrecht afspraken over de begeleiding en behandeling die we mogen geven.

Hoe kan ik me aanmelden?

Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier op deze site in te vullen.
Heb je vragen? Bel of mail dan met Klantadvies. Lees meer.

In welke gemeentes werken jullie?

We ondersteunen in elke gemeente in de provincie Utrecht mensen.
Als je wil weten wat we bij jou in de buurt doen, kijk dan verder op deze site of neem contact met ons op. Lees meer.

Welke beperkingen hebben de mensen waarmee ik kom ik te wonen?

Op deze website kun je per woning zien voor welke doelgroep mensen deze het meest geschikt is. Het zorgzwaarteprofiel geeft aan welke ondersteuningsvraag zij hebben.

Wat is de eigen bijdrage?

De eigen bijdrage kun je berekenen op www.hetcak.nl. In de brochure De Wetten Zorg & Ondersteuning lees je wanneer eigen bijdragen hoog of laag zijn. Lees meer.

Hebben jullie woonruimte?

Op veel plekken in de provincie kun je bij ons wonen als je begeleiding nodig hebt en een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of lichamelijke beperking hebt. Neem contact met Klantadvies op om na te gaan welke plek bij jou past en om op de wachtlijst te komen. En neem alvast een kijkje op deze website.

Helpen jullie met de invulling van mijn vrije tijd?

Je vrije tijd vul je zelf in zoals jij dat wilt. Hebben jij en je familie daarbij hulp bij nodig, dan kunnen de begeleiders je in contact brengen met anderen die vrijetijdsactiviteiten organiseren. Bij Dennendal en De Heygraeff is er een programma met vrijetijdsactiviteiten.

Heb ik keuze waar ik ga wonen?

Nadat je een intakegesprek met ons hebt gehad over de begeleiding die je nodig hebt, kun je van de woningen die de begeleiding bieden die je nodig hebt, je voorkeur aangeven. Daarbij houden we natuurlijk ook rekening met je wensen.

Waar zijn de woningen voor mensen met een lichamelijke beperking?

Deze zijn in Woerden aan de Selma Lagerlöfweg, in Harmelen aan de Burgemeester Burgerhof en in Nieuwegein bij Wijkersloot.

Kun je bij jullie wonen als je zorgzwaartepakket VG1 of 2 hebt?

Nee, we hebben geen woningen met begeleiding voor mensen met zorgzwaartepakket (ZZP) VG 1 en 2.

Is er ouderenzorg voor mensen met een verstandelijke beperking?

Ja, we hebben veel woningen met begeleiding en zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking. Als ouderdomszieken zoals dementie om extra zorg gaan vragen, kunnen we dat op enkele plekken ook bieden. Op de kaart van de provincie kun je linksboven filteren op ‘ouderen’. Dan zie je welke zorg we voor ouderen hebben.

Hebben jullie mogelijkheden voor wonen of dagbesteding als je een lichte beperking hebt?

Ja, we hebben een aantal eigen plekken waar je met andere mensen met een lichte begeleidingsvraag kunt komen wonen of dagbesteding krijgen.

Hebben jullie dagbesteding of werk?

Op veel plekken in de provincie Utrecht hebben we dagbesteding. Kijk op deze site voor de mogelijkheden. We kunnen je ook helpen met het vinden van werk.

Hebben jullie stagemogelijkheden als je op het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) zit?

Ja, we hebben veel mogelijkheden om bij ons stage te lopen. Neem contact met ons op. Je kunt ook op de website bij werk en dagbesteding alvast een kijkje nemen.
Lees meer

Hebben jullie stagemogelijkheden als je op het Praktijkonderwijs of Entreeonderwijs zit?

Als je Praktijkonderwijs of Entreeonderwijs volgt, dan hebben we mogelijkheden om stage bij een bedrijf te lopen via ons.

Kan ik ook naar dagbesteding die niet in de buurt van mijn huis is?

Ja, als je zelf naar de dagbesteding kunt komen, dan kun je ook dagbesteding kiezen die verder weg ligt. Als je voor je dagbesteding afhankelijk bent van een taxibus, dan is de afstand die we rijden, beperkt. Meer informatie over het vervoer lees je hier.

Hoe is het vervoer bij jullie geregeld?

Je kunt bij ons met een taxibus van en naar werk en dagbesteding worden gebracht. Als je zelfstandig kunt reizen is er een tegemoetkoming in de reiskosten. Lees meer.

Hebben jullie werk?

We kunnen je begeleiden met het vinden van werk. We hebben veel mogelijkheden bij bedrijven en organisaties. Afhankelijk van wat je kunt, begeleiden we je om je mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. Lees meer in de folder zoek je werk en of ga naar de TRES pagina

Ik ben klaar met de middelbare school. Kunnen jullie mij verder helpen met werk of dagbesteding? 

Ja, we kunnen helpen met het vinden of behouden van werk of dagbesteding als dat lastig is omdat je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt.

Kunnen jullie helpen met vragen over loonkostensubsidie en -dispensatie?

We helpen werkgevers zodat die minder hoeven te regelen. Bijvoorbeeld bij vragen over loonkostensubsidie en -dispensatie.

Wat doen jullie aan jobcoaching?

We helpen je bij het vinden en behouden van een baan, als dat lastig voor je is. Lees meer in folder Zoek je werk

Hebben jullie scholing voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

We werken samen met opleidingsorganisaties zoals ROC's voor werk-leertrajecten. Het werk-leertraject stelt samen met jou af welk ROC passend is.

Hebben jullie betaald werk?

Nee, we hebben zelf geen betaald werk. We begeleiden wel mensen naar betaald werk bij bedrijven.

Ik ben werkgever en heb mogelijk werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kunnen jullie met mij meedenken?

Ja, wij denken graag mee met bedrijven in het aan het werk krijgen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hebben jullie jeugdzorg of jeugdhulp?

Ja, kinderen en gezinnen kunnen voor verschillende vormen van jeugdhulpverlening bij ons terecht. Lees meer.

Het gaat niet zo goed in ons gezin, kunnen jullie ons helpen?

Ja, in veel gevallen kunnen we helpen bij vragen over opvoeding of problemen in het gezin, als er in het gezin een kind is met een verstandeljike beperking

Is er voor ons hulp thuis mogelijk?

Zorg aan huis is mogelijk voor kinderen met een beperking. Meer informatie bij ondersteuning thuis. We hebben geen wijkverpleging of huishoudelijke hulp. Ook volwassenen kunnen begeleiding thuis krijgen. Zie ambulante begeleiding.

Ons kind krijgt medicatie en sondevoeding. Kan dat bij het kinderdagcentrum worden gegeven?

Ja, samen met ouders gaan we na welke zorg er nodig is. We hebben groepen bij kinderdagcentra voor kinderen met een ernstig-meervoudige beperking. Daarnaast is er diverse andere zorg mogelijk.

Mijn kind ontwikkelt zich anders; kunnen jullie nagaan wat er aan de hand is?

Als jullie kind zich anders ontwikkelt, dan kunnen wij daar in veel gevallen iets in betekenen. Neem contact op met Klantadvies.

Ons gezin heeft allerlei hulp nodig, kunnen jullie helpen?

We ondersteunen gezinnen juist als er meerdere problemen spelen. Neem contact op met Klantadvies.

Verzorgen jullie IQ-testen?

Ja. Neem daarover contact op met Klantadvies. Lees meer.

Kunnen jullie zorg op school bieden

Ja, bij een aantal scholen doen we dat voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Lees meer.

Hebben jullie BSO (buitenschoolse opvang)?

Ja, we hebben buitenschoolse - en vakantiedagopvang. Deze is er zowel voor kinderen van de kinderdagcentra als voor kinderen uit het (speciaal) onderwijs. Lees meer.

Welke soort ondersteuning of behandeling kan ons kind thuis krijgen?

In veel gevallen kunnen wij kinderen met een beperking ook thuis ondersteunen. Neem contact op met Klantadvies.

Is ondersteuning thuis voor kinderen of volwassenen?

Ondersteuning thuis is voor kinderen en volwassenen mogelijk. Voor volwassenen heet dat ambulante begeleiding.

Is er begeleiding op school mogelijk?

Op een aantal scholen hebben we specialistische begeleiding voor de kinderen, in aanvulling op het onderwijs.

Wanneer komen kinderen in aanmerking voor een kinderdagcentrum?

De kinderdagcentra zijn bedoeld voor kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling of met een verstandelijke beperking. Het kinderdagcentrum is goede een plek als (speciaal) onderwijs (nog) niet genoeg perspectief biedt. Samen met ouders gaan we na wat het best past voor het kind. Soms wordt een kind eerst geobserveerd in een groep om na te gaan wat goed past.

Kan ik zelf kiezen naar welk kinderdagcentrum ons kind gaat?

Ja, maar om de reistijd voor het kind niet te lang te maken, zoeken we altijd naar een plek dichtbij huis.

Ons kind heeft een beperking en ernstige gedragsproblemen. Kan het bij jullie terecht?

Ja, we hebben zorg voor kinderen met een beperking en ernstige gedragsproblemen.

Ons kind heeft een ernstig-meervoudige beperking (emb). Hebben jullie mogelijkheden?

Ja, samen met ouders gaan we na welke zorg er nodig is. We hebben groepen bij kinderdagcentra voor kinderen met een emb. Daarnaast is er diverse andere zorg mogelijk.

Hebben jullie thuiszorg of -verpleging?

We hebben geen thuiszorg of -verpleging. We komen wel thuis bij mensen met een beperking en hun gezin voor ondersteuning thuis, gezinsbehandeling of ambulante begeleiding voor volwassenen (lees meer).

Welke begeleiding is er voor mensen met autisme?

Voor mensen met autisme én een verstandelijke beperking hebben we op veel plekken begeleiding en zorg.

Is behandeling mogelijk bij jullie?

Ja, we hebben diverse onderzoeks- en behandelmogelijkheden.

Doen jullie observatie van kinderen met een ontwikkelingsachterstand?

In sommige gemeenten verzorgen we observatie bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand, in andere gemeenten doen andere organisaties dat. Neem contact met ons op als je wilt weten waar we dat doen, of kijk op de website onder observatie.

Hebben jullie mogelijkheden voor begeleiding van jongvolwassenen?

Neem contact op met Klantadvies om de mogelijkheden te bespreken. Deze ambulante begeleiding heet Jongeren in balans.

Bieden jullie zorg aan mensen met een licht-, matig- of ernstig verstandelijke beperking (lvb, mvb, evb)? 

Ja, we zijn er voor mensen met alle verstandelijke beperkingen. We ondersteunen op alle levensdomeinen zoals bij werk, wonen, leren en omgang met elkaar.

Hebben jullie zorg voor mensen die intensieve begeleiding nodig hebben?

Ja, we zijn er voor mensen met een (licht-)verstandelijke beperking en een intensieve begeleidingsvraag.

Welke begeleiding of behandeling is er voor mensen met een licht-verstandelijke beperking?

We kunnen je ondersteunen bij het vinden van werk, jobcoaching of dagbesteding. We hebben ook traininghuizen waar je traint en leert om op termijn zelfstandig te gaan wonen. En je kunt ambulant (thuis) begeleid worden.

Kunnen mensen met niet-aangeboren hersenletsel begeleiding en zorg bij jullie krijgen?

Kinderen en volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel kunnen bij ons terecht voor zorg en begeleiding. Het gaat om zorg na de revalidatie. Zie de deelsite voor een overzicht.

Kunnen mensen met een ernstig-meervoudige beperking zorg en begeleiding bij jullie krijgen?

Voor kinderen en volwassenen met een ernstig-meervoudige beperking is er bij ons diverse zorg en begeleiding mogelijk. Zie de deelsite voor een overzicht.

Wat wordt er verstaan onder een ernstig-meervoudige beperking?

Mensen met een ernstig-meervoudige beperking (EMB) hebben naast een (zeer) ernstige verstandelijke beperking ook ernstige lichamelijke beperkingen. Mensen met emb zijn kwetsbaar en hebben een sterk verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Denk aan epilepsie, reflux, slaapstoornissen, slikproblemen en luchtweginfecties.

Welke zorg is er voor mensen met een ernstig-meervoudige beperking?

Er is onder meer ondersteuning thuis, kinderdagbehandeling in kinderdagcentra, logeren, wonen voor kinderen en volwassenen (bij Boog 10 op De Heygraeff in Woudenberg) en dagbesteding voor volwassenen.

Wat kunnen jullie betekenen voor mensen met een psychische problematiek?

Mensen met psychische problematiek kunnen op verschillende plekken terecht voor dagbesteding. Neem contact op om na te gaan waar er mogelijkheden zijn. Ook mensen met een beperking die ook psychische problematiek hebben, kunnen bij ons ondersteuning en zorg krijgen.

Welke zorg is er voor mensen met een lichamelijke beperking?

We zijn gericht op mensen die op meerdere gebieden van het leven begeleiding of zorg nodig hebben, naast de zorg vanwege de lichamelijke beperking. Voor mensen die alleen een lichamelijke beperking hebben en verder zelf goed regie over hun leven kunnen voeren, kunnen andere organisaties betere zorg bieden.

Er zijn op dit moment geen vragen beschikbaar voor deze categorie