Zoeken Contact Menu

Disclaimer en Colofon

Disclaimer en Colofon

Disclaimer

Reinaerde besteedt continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. Reinaerde sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen.

Op alle items op de website van Reinaerde rust auteursrecht. Voor het overnemen ervan dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Reinaerde.

Linken en verwijzen naar de pagina's van Reinaerde op internet mag altijd. Reinaerde stelt het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Colofon

Reinaerde-website
Mail: webmaster@reinaerde.nl

Redactie Joost Hamelynck, Jeroen de Nijs, afdeling Communicatie
Vormgeving en sitebouw: Redhotminute

Reinaerde
Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 22 99 922

Drempelvrij
Om de toegankelijkheid van deze website voor mensen met een beperking te vergroten, heeft Reinaerde zich zoveel mogelijk gehouden aan de toegankelijkheid met prioriteit 1 van het waarmerk Drempelvrij. Voor meer informatie over deze richtlijnen, zie de website van Drempelvrij: www.drempelvrij.nl