HomeSpecialistisch onderzoek en behandeling
thumb

Specialistisch onderzoek en behandeling

Voor specialistisch onderzoek en specialistische behandeling kun je terecht bij het Centrum voor diagnostiek en behandeling (CDB). De behandelaars van het CDB hebben veel kennis van en ervaring met veel verschillende vragen en doelgroepen.

Denk hierbij aan onderzoek bij zeer jonge kinderen,waarbij ouders vragen hebben als: hoe ziet de toekomst van mijn kind eruit? Waarom fladdert mijn dochter zo met haar handen en kan ik vaak geen contact met haar krijgen?

Of behandeling van mensen met een licht-verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel die zich afvragen: waarom reageer ik op een bepaalde manier? Hoe kan ik mijn gedrag veranderen?

Voor wie?

Bij het CDB kun je terechtvoor een onderzoek (diagnostiek) of een behandeltraject als je een (verstandelijke) beperking hebt of moeilijk kunt leren (een zwakbegaafd intelligentieprofiel).

De diagnostiek en behandeling van het CDB is niet alleen bestemd voor mensen die al ondersteuning en zorg van Reinaerde krijgen, maar ook voor mensen die dat niet krijgen.

Verschillende behandelaars zijn betrokken

We werken altijd multidisciplinair: afhankelijk van je vraag betrekken weverschillende behandelaarsbij jouw onderzoek of behandeling. Er werken op het CDB voornamelijk gedragswetenschappers zoals orthopedagogen en (GZ-)psychologen en therapeuten zoals systeemtherapeuten, psychomotore therapeuten en MDFT-therapeuten.

Je kunt ook behandeling krijgen van paramedici (logopedist, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut). Daarnaast kunnen specialisten gevraagd worden om mee te denken,zoals een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) of een klinisch psycholoog-psychotherapeut (KP-PT).

Alle behandelaars hebben specifieke kennis van mensen met een beperking. Daarnaast hebben de behandelaars op het CDB extra kennis van bepaalde thema’s waar mensen vragen over hebben.

We betrekken je netwerk

De behandelaars werken met jou aan je vraag, maar betrekken in veel gevallen ook je netwerk (familie en vrienden of begeleiding) bij het onderzoek of de behandeling.

Dit doen we omdat het vaak niet alleen gaat om het beantwoorden van de vraag, maar vooral om te kijken hoe we de situatie kunnen verbeteren en hoe anderen je daarbij kunnen helpen.

Hoe kun jij het begrijpen?

We kijken ook altijd hoe jij goed kunt begrijpen wat we hebben onderzocht of hoe we je gaan behandelen.Als je al ondersteuning krijgt bij Reinaerde werken we samen met de mensen die jou al begeleiden.

Vormen van specialistische behandeling en onderzoek

Wij hebben deskundigheid op het gebied van:

Waar vindt het onderzoek of de behandeling plaats?

Het Centrum voor diagnostiek en behandeling bevindt zich in Utrecht-Overvecht. De onderzoeken of de behandeling vinden plaats in het behandelcentrum. MDFT vindt vaak plaats bij het gezin thuis.

Financiering

Als je een indicatie van de Wet langdurige zorg (Wlz) hebt, dan kun je ook onderzoek of behandeling ontvangen via de Wlz. Je hebt dan een indicatie ontvangen van het CIZ. Dan betaal je een verplichte eigen bijdrage aan het CAK.

Heb je geen indicatie en ben je jonger dan 18 jaar, dan kun je met een beschikking van de gemeente vanuit de Jeugdwet de zorg vergoed krijgen. Je kunt verwezen worden door het buurt- of sociale team, het CJG of de huisarts.

Je betaalt tot 18 jaar geen eigen bijdrage aan het CAK. We verzorgen de financiële administratie. Meer informatie over de vergoeding van de behandeling vind je in de brochure Hoe is het geregeld met de vergoedingen.

thumb

Zoek dienstverlening