HomeMedische zorg
thumb

Medische zorg

Voor medische zorg kun je bij je huisarts of bij ons medisch team terecht. Het ligt eraan waar je woont. Als je in de wijk woont, ga je naar je huisarts. Als je woont bij De Heygraeff in Woudenberg of Dennendal in Den Dolder, dan zijn de verpleegkundig specialisten en artsen van het medisch team het eerste aanspeekpunt. Zij zijn daar verantwoordelijk voor de medische zorg.

Woon je in de wijk, dan kunnen je begeleiders ook het medisch team benaderen voor vragen die niet bij een huisarts horen. Zij werken samen met je huisarts. Daarmee is medische zorg vrijwel hetzelfde geregeld als bij iedereen in Nederland.

Speciale zorg vanwege je beperking

Er kan natuurlijk ook speciale zorg nodig zijn vanwege je beperking; dat gaat dan anders. Die zorgvragen komen – via de huisarts of het medisch team - terecht bij de VG-poli. In die regionale polikliniek werkt een groep artsen VG (verstandelijk gehandicapten). Zij onderzoeken zulke medisch-specialistische vragen. Als de diagnose is gesteld, behandelen ze je vervolgens zelf of laten dat doen door anderen. Of ze verwijzen je door naar een andere specialist. Dat zijn specialisten zoals neurologen, klinisch genetici, psychiaters of orthopeden. Reinaerde heeft met een aantal van hen een vaste afspraak en zij werken dan bij De Heygraeff of Dennendal.

De VG-poli is een uniek initiatief dat in 2021 is gestart door Reinaerde en Novicare.

Bijzonder is dat we bij Reinaerde zelf bij adaptatie orthopedische en andere hulpmaterialen op maat maken, ook voor mensen die niet bij Reinaerde wonen.

Mondzorg

Als je naar de tandarts of mondhygiënist gaat en je hebt een beperking, is het soms beter om naar de gespecialiseerde mondzorg van Reinaerde in Den Dolder of Woudenberg te gaan. Daar weet men goed om te gaan met de extra vragen of angsten die er kunnen zijn bij mensen met een beperking. Het is ook mogelijk om met een narcose behandeld te worden. Deze mondzorg is toegankelijk mensen die bij Reinaerde wonen. Aanmelden kan op deze website.

Zintuigteam

Goed kunnen zien of horen is voor mensen met een beperking lang niet altijd vanzelfsprekend. Het Zintuigteam kan daar een (eerste) onderzoek (screening) naar doen. Ze werken voor cliënten bij Reinaerde. Het team is gespecialiseerd in mensen die vanwege hun beperking moeite met communiceren hebben. Daarom kan het beter zijn om bij hen de screening te doen dan bij andere zorgverleners. Het zintuigteam werkt samen met andere organisaties voor een vervolg. Het vervolg kan bestaan uit hulpmiddelen of uit een behandeling.

Een indicatie met of zonder behandeling

Als je in de wijk woont, dan kunnen de kosten voor de medische zorg op twee manieren verzekerd zijn. Je kunt wonen mét een indicatie voor verblijf inclusief behandeling (vib) of je woont zónder dat behandeling via de Wet langdurige zorg is verzekerd: verblijf exclusief behandeling, veb. Bij de eerste lopen de kosten voor de gedragskundige, paramedici en VG-poli via Reinaerde en vallen onder de Wet langdurige zorg. Reinaerde is dan ook verantwoordelijk voor jouw medische zorg. Bij veb loopt dat via de Zorgverzekeringswet. De actuele regels daarover staan in de brochure Hoe is het geregeld met de vergoedingen bij Reinaerde op deze website.