HomeAmbulante begeleiding van kinderen in het onderwijs
thumb

Ambulante begeleiding van kinderen in het onderwijs

Ondersteuning aan kinderen op scholen

Als een kind meer begeleiding nodig heeft om mee te kunnen komen met de klas, dan de school kan bieden, kun je een beroep doen op individuele of groepsbegeleiding op school. Ambulante ondersteuning in de klas maakt het voor kinderen mogelijk om op de vertrouwde school te blijven.

De medewerkers van Reinaerde geven ondersteuning op verschillende reguliere scholen, kinderdagverblijven en speciaal onderwijs (SO en VSO) in de provincie Utrecht. Ze zorgen ervoor dat het kind optimale kansen krijgt om zich te ontwikkelen, mee kan doen en kan functioneren in de klas.

Doelgroep

Kinderen die een goede start willen maken of op school dreigen uit te vallen, kunnen directe ondersteuning op school en in de klas krijgen van Reinaerde. Er zijn verschillende mogelijkheden van ondersteuning. Daarbij gaan we altijd uit van de mogelijkheden van het kind.

Samenwerking

De school vraagt ons meestal of we de ondersteuning willen geven. De ondersteuning komt tot stand in samenspel met ouders, de school en het CJG van de gemeente. We werken ook samen met de buurtteams, leerplicht en de jeugdarts. Door onze kennis en expertise vanuit het onderwijs en de zorg samen te brengen, is ondersteuning op maat mogelijk.

Begeleiding

De medewerkers van Reinaerde onderzoeken samen met de ouders, leerkracht en/of de interne begeleider aan welke doelen wordt gewerkt en wat het kind specifiek nodig heeft. Ze begeleiden het kind individueel op school. De school blijft verantwoordelijk voor het onderwijs.
Samen met de leerkracht bouwen we een aan een kansrijke toekomst.

Financiering

Om van dit aanbod gebruik te maken is de volgende financiering nodig:
- een beschikking van de gemeente
- PGB
- in overleg met ouders kan een (klein) deel van de Wlz indicatie worden gebruikt

Veelgestelde vragen over ondersteuning van kinderen

Hebben jullie jeugdzorg of jeugdhulp?

Ja, kinderen en gezinnen kunnen voor verschillende vormen van jeugdhulpverlening bij ons terecht. Lees meer.

Het gaat niet zo goed in ons gezin, kunnen jullie ons helpen?

Ja, in veel gevallen kunnen we helpen bij vragen over opvoeding of problemen in het gezin, als er in het gezin een kind is met een verstandeljike beperking

Is er voor ons hulp thuis mogelijk?

Zorg aan huis is mogelijk voor kinderen met een beperking. Meer informatie bij ondersteuning thuis. We hebben geen wijkverpleging of huishoudelijke hulp. Ook volwassenen kunnen begeleiding thuis krijgen. Zie ambulante begeleiding.

Ons kind krijgt medicatie en sondevoeding. Kan dat bij het kinderdagcentrum worden gegeven?

Ja, samen met ouders gaan we na welke zorg er nodig is. We hebben groepen bij kinderdagcentra voor kinderen met een ernstig-meervoudige beperking. Daarnaast is er diverse andere zorg mogelijk.

Mijn kind ontwikkelt zich anders; kunnen jullie nagaan wat er aan de hand is?

Als jullie kind zich anders ontwikkelt, dan kunnen wij daar in veel gevallen iets in betekenen. Neem contact op met Klantadvies.

Meer vragen

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor een dienst of heb je vragen over de mogelijkheden voor ondersteuning en zorg bij Reinaerde? Neem contact op met Klantadvies van Reinaerde.

Bezoekadres: Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht
Postadres: Postbus 3364, 3502 GJ Utrecht