HomeWet zorg en dwang (Wzd)
thumb

Wet zorg en dwang (Wzd)

Lees hier alles over hoe de Wet zorg en dwang werkt

Zorg waar jij of je vertegenwoordiger niet mee instemt, noemen we onvrijwillige zorg.
Dat geldt als je zorg krijgt die je niet wilt, maar die je volgens je begeleiders wel moet krijgen.
Bijvoorbeeld als je medicijnen moet innemen die je eigenlijk niet wilt.
Of als je kamer wordt gecontroleerd op gevaarlijke dingen.

Onvrijwillige zorg kan ook zijn dat je dingen niet mag.
Bijvoorbeeld dat je ’s avonds niet op je iPad mag.
Dat je geen bezoek mag ontvangen.
Of dat je niet bij een vriend mag logeren.
Onvrijwillige zorg kan over alles gaan.
Over verzorging, begeleiding, verpleging, behandeling en hoe er met je wordt omgegaan.

Je mag niet zomaar onvrijwillige zorg krijgen.
Daarom is er een wet gemaakt.
Deze wet heet de Wet zorg en dwang.
Deze wet regelt wanneer, waarom en hoe je deze onvrijwillige zorg krijgt.
In de wet staat ook wat jouw rechten zijn als je onvrijwillige zorg ontvangt.

Ernstig nadeel

Onvrijwillige zorg krijg je alleen als jouw veiligheid of de veiligheid van mensen om jou heen, in gevaar is.
Dat noemen we ernstig nadeel.
In de wet staat dat er ernstig nadeel is wanneer er heftige situaties voorkomen.
Of dat de kans groot is dat dit gebeurt. Er gaan bijvoorbeeld spullen stuk van jou of van een ander.
Een ander voorbeeld is dat je ziek kunt worden of pijn kunt hebben omdat je te weinig eet of drinkt.
Of dat door jouw gedrag anderen heel boos worden.
Of je voelt je niet meer veilig omdat anderen zeggen wat je moet doen.

In de wet staat wat er moet gebeuren als er ernstig nadeel is:

  1. Er wordt dan altijd eerst overlegd of er andere mogelijkheden zijn die in plaats komt voor onvrijwillige zorg.
  2. Als er geen andere mogelijkheid wordt gevonden, komt er meer overleg met deskundigen.
  3. Als het echt niet anders kan, komt in jouw ondersteuningsplan te staan dat onvrijwillige zorg echt nodig is.

Wordt jou veiligheid of die van een ander persoon niet bedreigd? Dan hoef je niet aan deze situaties mee te werken. Dat regelt de Wet Zorg en Dwang. De wet gaat 1 januari 2020 in. De wet is samengevat in een kort filmpje.

KansPlus heeft een folder ontwikkeld over De Wet zorg en dwang. Je kunt deze hier downloaden.

Hulp

Moet je iets wat je niet wil?
Bijvoorbeeld: je neemt je medicijnen niet in, maar dat moet wel.
Wil je iets wat niet mag?
Bijvoorbeeld: je wil een nieuwe spelcomputer kopen, naar dat mag niet.
Vind je dat je te weinig zelf kunt bepalen hoe je leven eruit ziet?

Heb je hierover een vraag of een klacht?

Neem dan contact op met de cliëntvertrouwenspersoon van Zorgstem.
Anouk Hoogeveen

Je kunt Anouk bellen, whatsappen en mailen.

Telefoon: 06 40 65 58 09
e-mail: a.hoogeveen@zorgstemvertrouwenspersonen.nl
info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Zorgstem telefoon: 088 678 1000


Wil je meer weten over de Wet zorg en dwang?

Neem dan contact op met vertrouwenspersoon Hannie Kamink via 06 19 46 23 91 of h.kamink@hetlsr.nl. Je kunt ook een mail sturen vaar wzd@reinaerde.nl.

Een klacht over onvrijwillige zorg?

Je kunt een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris: Jenny Dirks. Zij is te bereiken op 06 10 01 53 82 of via klachtenfunctionaris@reinaerde.nl.