HomePrivacy
thumb

Privacy

Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

Ben je cliënt of word je cliënt bij Reinaerde?
Dan hebben we veel gegevens van je nodig.
Zo kunnen we je de zorg geven die bij jou past.

Geheim

Alle informatie over jou schrijven we op.
Bijvoorbeeld hoe je heet.
Waar je vroeger woonde.
Welke medicijnen je gebruikt.
Alles wat we over jou weten, is geheim.
Die informatie blijft bij ons.
Begeleiders mogen daar niet met anderen over praten.

Privacy

Er is een wet die zegt hoe we moeten omgaan met jouw gegevens.
Deze wet heet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Wat we wel en niet met jouw gegevens mogen doen, staat op papier.
Dit papier heet het privacyreglement.

Afspraken

Reinaerde maakt ook afspraken met jou.
Die afspraken staan in het ondersteuningsplan.
Daarin staat bijvoorbeeld wat je nodig hebt om te werken.
En hoe we met jou omgaan.
Ook deze informatie is geheim.
We bewaren alles op een veilige plek.

We bespreken jouw gegevens niet zomaar met anderen.
Niet iedereen mag in jouw dossier kijken.
Toch vertellen we soms dingen over jou aan de inspectie.
Bijvoorbeeld als je bent gevallen.

Zelf bepalen

Je mag altijd je eigen gegevens inzien.
Daar kun je zelf om vragen.
Je begeleiders mogen deze informatie ook lezen.
Ook jouw wettelijk vertegenwoordigers mogen jouw gegevens lezen.
Jij mag zelf bepalen weten wie jouw gegevens nog meer mogen lezen.

Niet mee eens?

We houden ons aan de AVG.
We gaan zorgvuldig met jouw gegevens om.
Misschien denk jij daar anders over.
Dan kun je dit het beste eerst bespreken.

Kom je er samen niet uit?
Dan kun je een klacht indienen.