HomeOverzicht
thumb

Overzicht

Een lijst met alle belangrijke informatie op een rij.

Nieuws

Op deze pagina vind je nieuws in eenvoudige taal.

Coronavirus

Op deze pagina vind je informatie over het coronavirus in eenvoudige taal.
Lees hier meer.

Medezeggenschap

Als cliënt wil je ook kunnen zeggen wat beter kan bij Reinaerde. Dat kan bij cliëntenraden.

Online cliëntdossier

Met Caren kun je online inloggen in jouw cliëntdossier. Op deze pagina vind je meer informatie over Caren.

Ideeën

Ontdek jouw schat aan ideeën! Iedereen die goede ideeën heeft kan ze delen en je krijgt de ruimte om deze samen te gaan uitvoeren. We nodigen jou uit om dit te doen. Wil je ook goede ideeën delen, anderen helpen met ideeën en samen zorgen dat we nog meer ideeën ook echt gaan doen? Meld je dan aan om mee te doen in de Dare to Care-box via daretocare@reinaerde.nl.

Klachten

Lees hier hoe je een klacht kunt indienen.

Vergoedingen

Lees in deze brochure wat je krijgt vergoed als je bij ons woont en wat je zelf betaalt.

Vervoer

Hoe werkt het reizen van en naar je werk, dagbesteding of kinderdagcentrum? Lees het in deze brochure.
In het Handboekje vervoer vind je informatie voor dagelijks gebruik van vervoer.

Voor familie laten zorgen

Lees hier hoe familie voor je geldzaken en andere zaken kan zorgen als je dat zelf niet kunt. En wie er voor je kan zorgen als je familie dat niet meer kan.

Privacy

Lees hier hoe we met jouw persoonlijke gegevens gaan omgaan.

Wetten zorg & ondersteuning

Onder welke wet valt jouw zorg? Wat heb je nodig om die te krijgen? Hoe is het geregeld met de afspraken over jouw ondersteuning? In deze brochure vind je de landelijke regels.

Wet zorg & dwang (Wzd)

Zorg waar jij of je vertegenwoordiger niet mee instemt, noemen we onvrijwillige zorg. Dat geldt als je zorg krijgt die je niet wilt, maar die je volgens je begeleiders wel moet krijgen. Bijvoorbeeld als je medicijnen moet innemen die je eigenlijk niet wilt. Of als je kamer wordt gecontroleerd op gevaarlijke dingen. Lees hier meer

Bekendheid bij andere professional

Lees hier hoe we andere professionals informeren als er voor kinderen en jongeren risicovolle signalen zijn bij het opgroeien.

Fonds

Kunnen we jou gelukkig maken met een wens waar nog geen geld voor is? Vul dan dit wensformulier in.

Fit

Wil je hulp om fit te worden of blijven? Met eten en drinken of met bewegen? Ga naar Reinaerde Fit.

Kijk en lees

Lezen en filmpjes bekijken? Kijk eens bij Blog en Reinaerde Video.
Je kunt Reinaerde ook volgen op Facebook.

Kwaliteitsrapport 2020

Wat gaat goed en wat kan beter bij Reinaerde? Dat kun je zien in de film.
Klik hier om de film te bekijken. In de film zie je in eenvoudige en duidelijke taal het Kwaliteitsrapport 2020 van Reinaerde.

Volgen

Wil je Reinaerde volgen? Dat kan op Facebook en Instagram. Je kunt naar het algemene Facebook van Reinaerde of Facebook MiepMiep, alleen voor cliënten. Alle filmpjes die we maken zijn verzameld op Reinaerde Video. Of ga naar verhalen bij Blog.

Vragen

Je kunt de begeleiding vragen stellen of stuur een mail naar communicatie@reinaerde.nl of bel met 030 22 99 922.