HomeCliëntvertrouwenspersonen
thumb

Cliëntvertrouwenspersonen

Er zijn 2 cliëntvertrouwenspersonen bij Reinaerde. Zij kunnen je helpen en adviseren als je ergens mee zit.

Nieuw bij Reinaerde: cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

De nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) is per 1 januari 2020 ingegaan. De wet regelt de rechten van cliënten die onvrijwillige zorg ontvangen. Die zorg moet zoveel mogelijk vrijwillig zijn. Daarnaast staat in de wet dat cliënten recht hebben op advies en hulp van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Bij vragen over onvrijwillige zorg, kan de cliënt bij Reinaerde vanaf 1 juli contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon wzd Anouk Hoogeveen van Zorgstem. Zorgstem is een van de organisaties door het Zorgkantoor is aangewezen.

Is de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger niet helemaal tevreden over Reinaerde of zit hij/zij ergens anders mee? Dan kan hij/zij terecht bij de vertrouwenspersoon Hannie Kämink van LSR (Landelijk Steunpunt (mede) zeggenschap). Zij is al een paar jaar een bekend gezicht bij Reinaerde.

Lees meer over de vertrouwenspersonen in deze flyer