HomeLeren door te doen
thumb

Leren door te doen

Bekijk hier een praktijkvoorbeeld van Leren door te doen en lees wat we willen bereiken.

We maken ruimte om soepeler met regels om te gaan. Dat geldt voor wet- en regelgeving en voor de regels die we zelf hebben bedacht. Regels geven richting. Ze zijn een steun, geen keurslijf. Dat betekent dat het mogelijk is om af te wijken van een regel als de situatie daarom vraagt. We werken aan een open cultuur waarin je mag leren van fouten. Verantwoording afleggen over je werk geeft inzicht kan motiverend zijn.

Dit willen we bereiken:

  • De cultuur van samen leren en verbeteren dragen we samen uit. Ervaringen en ideeën van cliënten en collega’s zijn een belangrijke bron van informatie voor de besluiten die worden genomen.
  • We maken de werkprocessen eenvoudiger, zodat onnodige werkdruk verdwijnt. Hierdoor kunnen we ook makkelijker meebewegen als het werk verandert. Dit leidt tot meer ontspanning en collega’s ervaren meer werkplezier.
  • Wederzijds vertrouwen en persoonlijk leiderschapzijn de basis van hoe we intern en extern inzicht geven in ons werk. Als dit onder druk komt te staan dan bespreken we dat, ook met financiers en toezichthouders.
  • We werken effectief omdat rollen, taken en verantwoordelijkheden helder zijn belegd. Besluiten worden op het juiste niveau genomen. Daarin geven we elkaar ruimte en vertrouwen.