HomePrivacy

Privacy, cookies en algemene informatie over de website

Hoe Reinaerde omgaat met persoonsgegevens en cookies, aansprakelijkheid, toegankelijkheid en wie de makers van de site zijn.

Reinaerde Privacystatement Algemeen

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en zorgen ervoor dat jouw gegevens veilig zijn. We houden ons aan de privacywet. Deze wet heet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We verwerken veel persoonsgegevens van cliënten en medewerkers. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. We besteden veel aandacht aan de techniek (ICT, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen). We maken procedures, handleidingen en trainingen die we geregeld onder de aandacht brengen. Privacy is voor een groot deel mensenwerk. Onze medewerkers weten dat en handelen professioneel.

Persoonsgegevens die wij verwerken via onze website

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken:

- Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door formulieren op deze website in te vullen, bestellingen te doen, te corresponderen of te solliciteren.
- Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens op deze website?

Reinaerde verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van een betaling (cadeaukaart en webwinkel eerlijk cadeau)
- Behandeling van sollicitaties (via het recruiting systeem)
- Het verlenen van zorg en dienstverlening (vastleggen cliëntgegevens)

Je kunt via een contactformulier op webpagina’s jouw persoonsgegevens en vraag achterlaten. Deze worden niet opgeslagen op de website. Jouw contactgegevens en vraag komen rechtstreeks in de mailbox van een medewerker van Reinaerde die aangewezen is jouw vraag te behandelen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Reinaerde bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren daarbij bewaartermijnen volgens de wettelijke richtlijnen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klachtenfunctionaris@reinaerde.nl. Wij verwijderen dan deze informatie.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies tijdens jouw bezoek aan onze website. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je de website bezoekt. Wij maken alleen gebruik van technische en functionele cookies en van analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. We kunnen je als persoon hiermee niet identificeren. Cookies zijn ook niet schadelijk voor de computer.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wil je geen cookies? Dan kun je permanente cookies verwijderen via de instellingen in jouw browser. Daarmee kun je ook aangeven dat je nooit cookies wilt ontvangen. Dat verschilt per browser. Daarom geven we een link naar meer informatie:

www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-instellen (ook speciale browsers)
www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen (de meest uitgebreide, maar je moet wel eerst cookies accepteren!)

Wil je meer informatie over cookies? Klik hier.

Cookies van externe sites

Voor het afspelen van video’s en delen van social media maken we gebruik van externe sites. Zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube. Zij leggen met cookies informatie op jouw computer vast. Vaak om te zorgen dat jouw gebruikservaring zo prettig mogelijk is, maar vaak ook om het profiel dat deze bedrijven over je bijhouden te verbeteren.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt opgeslagen op servers van Google. We hebben alleen toegang tot de geanonimiseerde en geaggregeerde uit rapportages in Google Analytics. Uit deze rapporten kunnen we niet bepalen wie je bent of waar je woont. De gegevens van Google Analytics zijn alleen voor intern gebruik en geven we in geen geval door aan externe partijen.

Alle gegevens zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees het privacy beleid van Google Analytics voor meer informatie over wat Google met jouw informatie doet.

Welke gegevens verwerken wij nog meer?

Reinaerde verwerkt ook persoonsgegevens van cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers. Welke gegevens dat zijn en hoe wij hiermee omgaan is te lezen in de verschillende regelementen en privacy-verklaringen:

• Regelement gegevensverwerking en privacyverklaring cliënten
• Regelement gegevensverwerking en privacyverklaring medewerkers
• Regelement gegevensverwerking en privacyverklaring vrijwilligers.

In deze reglementen kun je ook lezen hoe je een beroep kunnen doen op jouw rechten. Bijvoorbeeld het recht om gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wil je beroep doen op een van deze rechten dan kun je contact met Reinaerde zoeken via reinaerdeprivacy@reinaerde.nl

Klachten

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris via: klachtenfunctionaris@reinaerde.nl. Deze functionaris is onafhankelijk en kijkt of Reinaerde zich houdt aan de privacywet.

Kom je er niet uit met de klachtenfunctionaris dan hebt je de mogelijkheid om te escaleren naar de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via fg@reinaerde.nl of tel. 06 825 25 303.

Wil je meer weten over wet- en regelgeving? Neem dan een kijkje bij autoriteitpersoonsgegevens.nl

Disclaimer

Reinaerde besteedt continu aandacht aan de samenstelling van de inhoud op deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. Reinaerde sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen.

Op alle items op de website van Reinaerde rust auteursrecht. Voor het overnemen ervan heb je vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Reinaerde. Linken en verwijzen naar de pagina's van Reinaerde op internet mag altijd. We stellen het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Toegankelijkheid

Om de toegankelijkheid van deze website voor mensen met een beperking te vergroten, heeft Reinaerde zich zoveel mogelijk gehouden aan de toegankelijkheid met prioriteit 1 van het waarmerk Drempelvrij. Voor meer informatie over deze richtlijnen, zie de website van Drempelvrij: www.drempelvrij.nl

Colofon

Reinaerde-website
Mail: communicatie@reinaerde.nl
Redactie: communicatie Reinaerde, Celine Spithoven, Anne Baas, Hanneke Langendam, Adriane van Duivendijk, Martine Wielaard, Bianca Rozendaal
Vormgeving en sitebouw: iO

1-7-2024