HomeStrategie
thumb

Strategie voor 2023/2025

De wereld om ons heen verandert en het daagt ons uit om anders te gaan werken. In de strategie voor 2025-2023 vertellen we graag hoe we dat samen met anderen willen doen. De missie, visie en kernwaarden geven daarin een heldere richting aan die beweging.