HomeFonds
thumb

Fonds Ondersteuning Cliënten Reinaerde

We willen mensen met een beperking financiële ondersteuning bieden om zo hun bestaan te verrijken.

Dat doen we door activiteiten en projecten te betalen die de kwaliteit van bestaan van cliënten verbeteren en die hen plezier en geluk brengen. Het gaat altijd om activiteiten die niet betaald kunnen worden uit het budget van Reinaerde. Om de wensen en behoefte van cliënten op te halen, kunnen locatiemanagers, cliënten, begeleiders én familie hun wens bij ons indienen.

Het kan om uiteenlopende wensen gaan. Voor mensen individueel of voor groepen. Het varieert van een trip naar een attractiepark of vervoer naar een festiviteit tot vissen met de groep en de aankoop van een duo-fiets of een wasmachine.

Wens- en declaratieformulier
Je kunt uw persoonlijke wens of behoefte aangeven in het wensformulier. Het wensformulier kun je hier downloaden.
Er is ook een versie van het wensformulier in eenvoudige en duidelijke taal. Dit kun je hier downloaden. Het wensformulier kun je ingevuld naar ons opsturen per e-mail of post.

Antwoord op uw ingediend wensformulier
Zodra een wens binnenkomt, beoordelen we die direct: brengt het geluk en kan het niet worden betaald uit regulier budget? Dan keuren het verzoek goed en zorgen we dat de wens wordt betaald.

U hoort snel van ons of het aangevraagde bedrag is goedgekeurd.

Uw aanvraag moet aan een aantal criteria voldoen. Anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

  • de financiële bijdrage draagt bij aan het geluk van cliënten die ondersteuning krijgen van Reinaerde;
  • Reinaerde is niet in staat de financiering zelf te verstrekken; het is dus geen reguliere exploitatiepost;
  • de aanvraag kan niet worden betaald uit eigen middelen;
  • de aanvraag kan niet worden ingediend bij het Zorgkantoor;
  • het zijn geen onderhoudskosten;
  • onderwerpen die het geluksgevoel bevorderen, hebben een pré;
  • er geldt een voorkeur voor die activiteiten die de gezondheid en het welbevinden bevorderen;
  • ook wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan een directe bijdrage in het geluk van de cliënt heeft een streepje voor;
  • het kan daarnaast gaan om een bijdrage in vervoerskosten voor het onderhouden van contacten met netwerk of familie.

Declareren

De start van een activiteit waarvoor u bij ons een aanvraag voor ondersteuning heeft ingediend, moet binnen 6 maanden na aanvraag aanvangen en volgens ingediende planning worden uitgevoerd.

Mocht er onverhoopt vertraging in de uitvoering komen, dan is het nodig om dit met het bestuur te overleggen.

Wanneer het bedrag daadwerkelijk is uitgegeven en/of de activiteit heeft plaatsgevonden, stuurt u ons de declaratie met bewijsstukken/ facturen e.d.
Gebruikt u hiervoor ons declaratieformulier waarna het fonds zal overgaan tot uitbetaling. Klik hier om het declaratieformulier te downloaden

Help mee en word donateur
We ondersteunen de ondersteuningsuitkeringen uit opbrengsten uit vermogen (rente en dividend), giften (schenkingen) en of ontvangen legaten en donaties.
Om te zorgen dat er nog meer geluksmomenten en - ervaringen komen voor mensen met een beperking, zijn we actief op zoek naar meer armslag.
Giften/ Donaties/Legaten zijn dan ook meer dan welkom!
U kunt ook donateur worden van ons Fonds en zo meehelpen om het leven van mensen een beetje mooier te maken. Het is aan ons om hier goed voor te zorgen.

Giften of periodieke schenkingen
Een schenker kan op grond van belastingregels onder bepaalde voorwaarden de schenking aan een goed doel bij de belastingopgave opvoeren als een aftrekbare gift.
Download hier onze brochure over schenken en legaten van Het Fonds Ondersteuning Cliënten Reinaerde.

Schenken aan een ANBI
Sinds 2008 heeft Fonds Ondersteuning Cliënten Reinaerde de ANBI status.

Legaten en donaties
Al of niet via een legaat – op te nemen in een testament–, kunt u een bedrag aan het Fonds nalaten, bijvoorbeeld € 2.000. Die kan het fonds onbelast ontvangen. Dit kan uiteraard uitsluitend na tussenkomst van een notaris. De Stichting is vrijgesteld van erfbelasting omdat wij een ANBI stichting zijn (ANBI nummer nr 8057.78.068 en KvK nummer is 41180049)

Beleid en verantwoording
Het bestuur van het fonds legt jaarlijks in de jaarrekening verantwoording af over haar beleid en bestedingen.
De jaarstukken kun je hier downloaden:

Jaarverslag 2022

Informatie
Fonds Ondersteuning Cliënten Reinaerde
De heer Nico Eickhoff, secretaris
Bartoklaan 72
3533 JA Utrecht
Tel. 030 2734725 of 06 44752519
E-mail: n.eickhoff@ziggo.nl

Rekeningnummer: NL98 ABNA 0491 9889 07
t.n.v. de penningmeester
KvK 41180049
RSIN/Fiscaal nummer: 805778068

Bestuur

De heer T.J.A. Krumpelman, voorzitter
De heer N. Eickhoff, secretaris
Mevrouw A. Scharloo, bestuurslid
Mevrouw M.I. Dielen, bestuurslid
Mevrouw C. van Kregten, bestuurslid

Het bestuur is onbezoldigd.