HomeBestuur
thumb

Bestuur

Het bestuur van Reinaerde

Bestuur

Raad van Toezicht
C.W. Meijers - Voorzitter
drs A. Hakbijl RA - Lid
drs L.M. Niessen - Lid
J. van Houwelingen - Lid
D.L. van Vliet - Lid

Raad van bestuur

  • Daniëlle (D.R) Meijer
  • Dirk Jan (D.J.) van der Zeep

Strategisch managers

  • Nicole (N.C.M.) Esser-Frank: Bunnik, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Vijfheerenlanden en Wijk bij Duurstede

  • Hester (H.) de Graaf: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes, Leusden, Soest en Zeist

  • Annemarie (A.) Minkes: Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Woudenberg

  • René (R.) Gelens: De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Utrecht en Woerden


De ondersteunende diensten en bijbehorende strategisch managers

  • Herold (H.) van den Berg - Bedrijfsvoering

  • Amajanti (A.) Soemantri - HR

  • Marijke (M.J.G.) van Kraaikamp - Zorginhoud & dienstverlening

Beleid en verantwoording onkosten raad van bestuur

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De raad van toezicht (RvT) en de raad van bestuur (RvB) van Reinaerde onderschrijven de Governancecode Zorg 2022.
Bekijk hier het beleid dat door de RvT is opgesteld voor de vergoeding van werkgerelateerde onkosten van leden van de RvB door Reinaerde.

In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie verantwoordt de raad van bestuur jaarlijks openbaar welke bedragen op grond van dit beleid zijn vergoed.
Bekijk hier een overzicht van de declaraties van de raad van bestuur in 2022 en 2023.