HomeToekomst
thumb

Vanuit een blik op de toekomst

Om tot een nieuwe strategie te komen, kijken we verder. Bekijk een toekomstbeeld voor 2030

Met elkaar hebben we een toekomstbeeld geschetst voor 2030. Hierin zien we een samenleving die op twee hoofdlijnen van richting verandert: van zorg naar leven en van organisatie naar organiseren.

Van zorg naar leven
In de samenleving in 2030 heeft iedereen een rol van betekenis. Voor zichzelf en voor de ander. In de buurt werken mensen die zorgverleners van beroep zijn, samen met andere zorgverleners zoals familie, vrienden of vrijwilligers. Iedereen zet zich in (online of offline) voor gezondheid, in de breedste zin van het woord.

Van organisatie naar organiseren
De mensen die werken als zorgverlener zijn onderdeel van de lokale gemeenschap. Deze gemeenschap is solidair en onderhoudt onderling warme contacten. Met elkaar wordt besproken wat kwaliteit van zorg is. Dit verschilt per persoon, daarom is het uitgangspunt van dit gesprek: het is goed als ’de mens in zijn of haar eigen leven het goed vindt’. Het is belangrijk dat iedereen in de gemeenschap elkaars talenten kent en vindt vanuit gelijkwaardigheid. Als het nodig is, kan een beroepsmatige zorgverlener de rol van coördinator invullen. Hij verbindt vraag en aanbod met elkaar. Als er specialistische zorg nodig is, verwijst hij door naar een expertisecentrum. Die zijn – op kleinere schaal - regionaal, landelijk of online vertegenwoordigd.

Zorgen doen we samen, voor en met elkaar.