HomeHet is RAAK voor Levy en Jamie
thumb

Het is RAAK voor Levy en Jamie

Psychomotorische therapie werkt goed

Nu gaat het beter, vertelt ze met een vriendelijke lach, maar een tijdje geleden ging het met Jamie en haar zoon Levy niet zo goed. “Levy werd steeds bozer, kreeg woedeaanvallen en we wisten niet goed hoe we daar mee om konden gaan.” Met een nieuwe werkwijze bij Reinaerde zijn Levy en Jamie gericht geholpen. De werkwijze gaat uit van de principes van positieve gezondheid en heet RAAK, zorg met effect.

Jamie vertelt heel open over haar leven. “Ik ben alleenstaande moeder en heb zelf veel meegemaakt. Omdat ik vaker mijn werk kwijtraakte moest ik van het UWV worden getest. Ik wist het eigenlijk wel, maar nu staat ook op papier dat ik een verstandelijke beperking heb en dat was toch wel een klap. Mijn moeder hielp me al met de administratie en de financiële zaken, maar als ze mij wijst op zaken leidt dat tot spanning.”

Ambulant begeleider Carona van Doorn ondersteunt Jamie al langer. Door onder meer te helpen met de administratie, kan Jamie een gewone relatie met haar moeder onderhouden. Maar de laatste tijd liet Levy af en toe heel heftige buien zien, was boos en toonde gefrustreerd gedrag. Voor Jamie komt dat soms heel onverwacht en ze vindt het moeilijk om mee om te gaan. Carona, Jamie en oma meldden zich daarom aan bij het buurtteam.

Intake met deskundigen

“Vaak komen mensen met zo’n soort vraag tegenwoordig uit bij het buurtteam – een team in de wijk – en zij gaan samen uitfilteren welke vragen je hebt om je kwaliteit van leven en je dagelijks functioneren te verbeteren”, vertelt GZ-psycholoog Gwendolijne Gerards van Reinaerde. “Het kan zijn dat de vraag opgelost kan worden met sessies vanuit het buurtteam, maar als het specialistische zorg is kloppen ze aan bij een hulpverlenersorganisatie zoals Reinaerde. In dat geval wordt degene met een vraag bij ons aangemeld door het buurtteam. Voor mensen die voor het eerst aankloppen met een specialistische vraag wordt gestart met een intake met deskundigen. We nodigen hem of haar dan uit en gaan samen nadenken. Iemand uit het netwerk, een familielid bijvoorbeeld, is daarbij altijd welkom.”

PMT

Zo ging het ook met Jamie. Samen met Levy en oma spraken ze af aan de hand van de RAAK-methodiek. Daarbij keken ze breed naar de vragen die er speelden. Duidelijk was dat de ambulante begeleiding nodig bleef, maar vooral dat Levy en Jamie iets nodig hadden om beter te leren omgaan met emoties. Gwendolijne: “Er zijn meerdere methoden om emoties te leren reguleren. We hebben ingezet op PMT, psychomotorische therapie. Een bewezen methodiek die goed past in zulke situaties. We werken met een vast aantal sessies, zodat we van elkaar weten waar we aan toe zijn. Dat helpt ook om bij de behandelaars beter te kunnen plannen.”

Passende zorg

Ze vervolgt: “We denken samen na over welke vraag je hebt. We gaan samen puzzelen, luisteren, nadenken en een antwoord bedenken. En we gaan ook weer loslaten als de vraag opgelost is of doorzetten naar minder intensieve hulp. We kunnen in sommige situaties wel vijf soorten hulp inzetten, maar dat is niet altijd helpend bij de vraag. Door deze manier van werken doen we wat passend is. Je gaat met RAAK zelf meedenken wat je nodig hebt om je vraag op te lossen, waarbij de hulp die we kunnen bieden liefst zo kortdurend, maar ook zo passend mogelijk is voor jou en je familie. We bieden tijdelijk een bepaalde vorm van zorg en stappen er dan weer uit.”

Emoties

Voor Levy en Jamie werd dat PMT. “PMT zorgt ervoor dat het al een tijdje beter gaat met Levy, en Jamie leert om te gaan met boze buien. Ze wil de momenten dat het goed gaat beter vasthouden. Met de therapie leer je omgaan met emoties, zoals blijdschap, verdriet en andere emoties. Je leert door te voelen in je eigen lijf in de gymzaal. Met oefeningen voel je waar de spanning zit, hoe je emoties kunt herkennen en ook hoe je emotie kunt veranderen met je gevoel.”

Leren door doen

Jamie is er enthousiast over. “PMT gaat op speelse wijze. Ik mag één keer in de maand meedoen. Levy en ik leren hoe we met elkaar kunnen omgaan. Vanmiddag was het rots en water. Dan moet je bij jezelf blijven en je moet elkaar een beetje wegduwen. Je leert dat je bij jezelf blijft, dat je niet altijd boos hoeft te reageren. Ik kan goed leren uit de praktijk, ik heb geen boeken nodig om iets te leren, ik leer door het te doen. Daarom werkt het voor ons goed.”

RAAK, zorg met effect

De werkwijze van RAAK maakt gebruik van de uitgangspunten van positieve gezondheid. Daarbij wordt niet alleen naar ziekte gekeken, maar naar gezondheid als breed begrip. Aan de hand van de ‘spin’ van positieve gezondheid (zie afbeelding) bekijken we op welk vlak verbetering nodig is. In een korte animatiefilm zie je hoe het werkt. Deze film staat op het YouTube-kanaal van Reinaerde.