Zoeken Contact Menu

Vacature

Vacature

Reinaerde Dagcentrum de Werkspecht

De Ervaargroep van Dagcentrum de Werkspecht zoekt

Enthousiaste 3e-jaars HBO Stagiair(e) Social Work/SPH

Ben jij op zoek naar een uitdagende en leerzame stageplek op HBO-niveau? Dan is de Ervaargroep op zoek naar jou!

Stage lopen bij Reinaerde
Als stagiaire bij Reinaerde draag je bij aan het welzijn, de participatie en de zelfstandigheid van de cliënt. Elke cliënt heeft zijn/haar persoonlijke hulpvraag waarin jij ze ondersteunt en begeleidt. Je zorgt op de groep voor een prettige en veilige sfeer, waarin de cliënten zich kunnen ontwikkelen. Het doel van de ondersteuning is de zelfredzaamheid van de cliënt vergroten. Door jouw bijdrage wordt de kwaliteit van leven van de cliënt verhoogd. Dit maakt dat jouw inzet op de werkvloer wordt gewaardeerd door je collega's, de cliënten en hun verwanten.

De stageplek
Reinaerde Dagcentrum de Werkspecht in Maarssen(broek) is een centrum voor werk en dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Er werken ongeveer 80 cliënten, verdeeld over 5 dagen en 7 groepen. 

De groep waar je stage gaat lopen is de Ervaargroep, een groep voor cliënten met Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (oftwel EVMB). Het is een gevarieerde groep van 10 cliënten, in de leeftijd van 18 tot 38 jaar. De (o.a. motorische) beperkingen en verstandelijke mogelijkheden lopen uiteen; er zijn 'lopers' en cliënten in een rolstoel, cliënten die voornamelijk op lichaamsgebonden niveau functioneren en cliënten die associaties kunnen maken (in de situatie of over een iets langer tijdsbestek). Bij een aantal cliënten is sprake van een syndroom of specifieke stoornis, ook zijn er cliënten met epilepsie. Sommigen kunnen zichzelf verbaal en in eenvoudige taal uitdrukken, anderen communiceren non-verbaal. Er wordt gewerkt met Totoale Communicatie. 

Er wordt gewerkt vanuit het ondersteuningsplan, waarin informatie over de cliënt, zijn/haar doelen en ontwikkeling en samenwerkingsafspraken jaarlijks worden vastgelegd. In de ondersteuning ligt de nadruk op het stimuleren van de zelfredzaamheid, het aanbieden van een gevarieerd en uitdagend dagprogramma en het hanteren van de verschillende methodieken, zoals Ervaar het Maar. Ook het onderhouden van contacten met ouders en andere betrokkenen is van belang. Het komende jaar wordt de LACCS/Goed Leven-visie geïmplementeerd op de groep en binnen het dagcentrum.

Naast het organiseren en begeleiden van belevingsgerichte activiteiten, behoort ook de dagelijkse verzorging (toiletgang, eten-drinken) tot de dagelijkse werkzaamheden. Er zijn mogelijkheden om binnen je stage interne trainingen te volgen over epilepsie, voor het toedienen van medicatie en het werken met een tillift.

Wat vragen wij
- Je volgt een zorg gerichte opleiding op HBO niveau, 3e jaars.

- Je loopt minimaal 28 uur in de week stage. \- Een praktijkovereenkomst vanuit school met daarop de stageperiode en het aantal stage-uren.

- We vinden het belangrijk dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leerproces.

- Je durft kritisch te zijn naar jezelf en je collega's en kunt omgaan met het geven en krijgen van feedback. \

- Je hebt een open en respectvolle werkhouding, je bent sociaal vaardig en je hebt gevoel voor humor.

- Je staat stevig in je schoenen en bent flexibel.

- Je toont initiatief en denkt graag mee over de geboden zorg.

- Je wilt graag leren over en werken met de EVMB-doelgroep.

Wat bieden wij 
Als je meer dan 150 uur stage loopt kom je in aanmerking voor  een stagevergoeding conform de CAO Gehandicaptenzorg (De hoogte van de stagevergoeding bedraagt € 310,- bruto per maand voor een stage van gemiddeld 36 uur per week, inclusief onkostenvergoeding waaronder mede de reiskosten woon/werkverkeer en de telefoonkosten worden verstaan. Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato.). Daarnaast wordt je begeleidt door een Hbo-opgeleide, betrokken en gemotiveerde stagebegeleider.

Gesprekken

Wanneer je interesse hebt in een stageplek op de Ervaargroep van Dagcentrum de Werkspecht, stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar Christel Veenstra-Daniëls: cdaniels@reinaerde.nl.
Je krijgt zo snel mogelijk een reactie en een eventuele uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

Heb je nog vragen?
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Christel Veenstra, bereikbaar (op ma-do-vrij) op 0346-58 39 07. Mailen mag ook!