Zoeken Contact Menu

Vacature

Vacature

Reinaerde Berk KC

Stagiaires KDC de Berk schooljaar 2018-2019

Kinderdagcentrum de Berk is op zoek naar verschillende stagiaires voor 6 verschillende behandelgroepen en de logeervoorziening in Zeist. Ook is het stagelopen op de naschoolse opvang en of zaterdagopvang een onderdeel van de stage. Wij zoeken stagiaires voor het hele schooljaar 2018-2019.

Stage lopen bij Reinaerde
Als stagiaire bij Reinaerde draag je bij aan het welzijn, de participatie en de zelfstandigheid van de cliënt. Elke cliënt heeft zijn/haar persoonlijk hulpvraag waarin jij ze ondersteunt en begeleidt. Je zorgt op de groep voor een prettige en veilige sfeer, waarin de cliënten zich kunnen ontwikkelen. Het doel van de ondersteuning is de zelfredzaamheid van de cliënt vergroten. Door jouw bijdrage wordt de kwaliteit van leven van de cliënt verhoogd. Dit maakt dat jouw inzet op de werkvloer wordt gewaardeerd door je collega's en de cliënten en hun verwanten.

Binnen KDC de Berk werken wij onder andere met de methodes LACCS en Plancius. Wij kijken op maat naar de verschillende kinderen binnen het kinderdagcentrum. Voor stagiaires is dit ook een belangrijke uitdaging voor hun stage binnen het kinderdagcentrum.

De stageplek
KDC de Berk biedt dagbehandeling aan kinderen tussen de 0 en 18 jaar oud in Zeist. Dit gebeurt in ons gebouw aan de Prinses Marijkelaan, maar ook binnen een regulier kinderdagverblijf. We vangen verschillende doelgroepen op. Zo zijn er groepen met kinderen met een ernstige meervoudige beperking, kinderen die veel behoefte hebben aan duidelijkheid en structuur en jonge kind groepen. De indeling van de kinderen vindt plaats door naar de hulpvraag van het kind te kijken en hierbij de meest passende groep en setting te matchen. We zijn gewend om multidisciplair te werken en in gezamenlijkheid naar de kinderen te kijken en onze dienstverlening hierop aan te passen.  

Logeren:
Het logeren vindt plaats in samenwerking met Bartimeus, wij gebruiken maandelijks een aangepaste verdieping van het Logeerhuis in Zeist. Er komt een vaste groep van 6 kinderen logeren van vrijdag- namiddag tot zondag-namiddag. Wij bieden de kinderen een gezellig weekend. Ouders hebben hierdoor even de handen vrij en de kinderen kunnen in de vertrouwde omgeving van het Logeerhuis genieten van activiteiten met de vaste begeleiders. De ondersteuningsvraag ligt op het gebied van  activiteiten óp of buiten het Logeerhuis, het stimuleren van de zelfredzaamheid en het ondersteunen in de verzorging.


Wat vragen wij
- Je volgt een zorg gerichte opleiding op MBO of HBO niveau, leerjaar 3 of 4.

- Je loopt minimaal 24 uur in de week stage.
- Een praktijkovereenkomst vanuit school met daarop de stageperiode en het aantal stage-uren.
- We vinden het belangrijk dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leerproces.
- Je durft kritisch te zijn naar jezelf en je collega's en kunt omgaan met het geven en krijgen van feedback.
- Je hebt een open en respectvolle werkhouding, je bent sociaal vaardig en je hebt gevoel voor humor.

Wat bieden wij 
Als je meer dan 150 uur stage loopt kom je in aanmerking voor  een stagevergoeding conform de CAO Gehandicaptenzorg (De hoogte van de stagevergoeding bedraagt € 310,- bruto per maand voor een stage van gemiddeld 36 uur per week, inclusief onkostenvergoeding waaronder mede de reiskosten woon/werkverkeer en de telefoonkosten worden verstaan. Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato.) We bieden je een SBB erkende stageplaats, waarin je jezelf volop kunt ontwikkelen. Daarnaast wordt je begeleidt door een goed opgeleide, betrokken en gemotiveerde stagebegeleider.


Gesprekken

Wanneer je interesse hebt in een stage binnen KDC de Berk. Dan kun je je sollicitatie brief opsturen naar Marloek van Dijk (mvdijk@reinaerde.nl /06 - 229 360 35). In de maand april krijg je reactie op je sollicitatie brief en een eventuele uitnodiging voor een sollicitatie gesprek.

Heb je nog vragen?
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Marloek van Dijk, kinderdagcentrum de Berk: 030 – 691 60 42.